IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Naše nabídka Tisk

Návrhy a projekce AZS

Všem uživatelům vždy přednostně doporučujeme přenechat instalaci závlahového systému na profesionální instalační firmě. Rádi Vám poskytneme kontakty na naše partnerské firmy Hunter z Vašeho okolí a ty Vám vytvoří nabídku podle Vašich požadavků. Výhodou využití instalačních firem je možnost výběru z několika cenových nabídek, rychlá instalace, garance funkčnosti systému a pravidelný servis.

Pokud máte zájem o spolupráci s našimi partnerskými instalačními firmami, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.

Těm, kteří chtějí vypracovat návrh automatického závlahového systému zahrad rodinných domů přímo od nás, nabízíme podporu a spolupráci. Nabízíme zhotovení kompletních návrhů AZS.

Hotové návrhy AZS zahrad rodinných domů posíláme zákazníkům nejčastěji elektronicky ve formátu pdf, na přání můžeme celý grafický návrh předat v tištěné podobě.
Součástí každého návrhu je i výpis použitého materiálu s ceníkovými cenami a průvodní zpráva.

Uživatelům je návrh zpracováván za poplatek ve formě kauce. Tato kauce je při nákupu materiálu v minimální hodnotě 75 % z ceny konkrétního závlahového systému nejpozději do jednoho roku částečně vrácena v podobě slevy na zakoupený materiál. Podrobnosti o tomto druhu nabídky je možné získat po kontaktování projekčního oddělení - jakubhanzik@irimon.cz.

Návrh si můžete objednat osobně, e-mailem nebo pomocí projekčního formuláře. Všechny údaje uvedené ve formuláři jsou nezbytné pro správný návrh závlahového systému, proto dbejte na správnost a komplexnost všech požadovaných údajů.
Pokud si nebudete s čímkoli vědět rady, kontaktujte naše projekční oddělení.

Rozdělení návrhů AZS pro zahrady rodinných domů:

Zjednodušený návrh – cenová nabídka
Obsahuje grafické výstupy: Výkres rozmístění postřikovačů v zavlažované ploše a výseče jejich dostřiku. Na výkrese je označeno umístění ovládací jednotky a hlavní sestavy a jsou upřesněny parametry zdroje vody (tlak a průtok) potřebné pro správnou funkci AZS. Dále obsahuje schémata detailů připojení postřikovačů, umístění elektromagnetických ventilů v šachtici apod. Návrh dále obsahuje průvodní zprávu s popisem navrženého řešení a jednotlivých použitých komponentů ve formátu pdf a hrubý odhad ceny materiálu ve formátu xls. V hrubém odhadu cen jsou některé skupiny komponentů uváděny v souborech a ne položkově. Za účelem vytvoření prvotní cenové nabídky je toto zcela dostatečné. Celková cena v hrubém odhadu se od podrobné kalkulace cen materiálu nikdy výrazně neliší.

/clanky/projekce/zahrada výseče_hunter

Podrobný návrh – podklad pro realizaci AZS
Obsahuje více grafických výstupů a to: výkres s navržením rozmístění postřikovačů s popisem trysek a výsečí jejich dostřiků, výkres trasování trubních rozvodů s popisem dimenzí, průtoků na jednotlivých sekcí, připojení postřikovačů na jednotlivé sekční rozvody a umístění ventilových šachtic, výkres tlakového rozvodu s umístěním vodních zásuvek a výkres s elektrorozvody s umístěním ovládací jednotky a dešťového čidla. Na výkresech jsou upřesněny potřebné parametry zdroje vody (tlak a průtok) pro bezproblémové fungování AZS. K návrhům jsou přikládány schémata detailů připojení postřikovačů, umístění elektromagnetických ventilů v šachtici apod. Návrh dále obsahuje průvodní zprávu s popisem navrženého řešení a jednotlivých použitých komponentů a podrobnou kalkulaci obsahující detailní výpis komponentů, které jsou potřeba pro realizaci AZS.

/clanky/projekce/zahrada potrubí_hunter