IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

PARKY - Způsob závlahy Tisk

Tak jako na zahradách RD, tak i v parcích se automatický závlahový systém využívá nejčastěji k závlaze trávníkových ploch, keřových výsadeb a často také solitérních rostlin či stromů. AZS se dnes stává naprosto běžnou součástí městských či zámeckých parků. Všude tam, kde dochází k jejich revitalizaci s cílem dlouhodobě udržet kvalitní zeleň pro zpříjemnění a zlepšení životního prostředí, je AZS přímo nezbytností.

AZS jsou samozřejmostí i na jiných typech veřejných ploch jako jsou například interiéry či exteriéry administrativních budov, okolí průmyslových areálů, nově budovaných bytových komplexů či sportovní areály (například letní koupaliště).

Investice do závlahového systému se může zpočátku zdát vysoká, ale její návratnost je ve výrazném zlepšení kvality zeleně, podstatném ušetření množství závlahové vody a v neposlední řadě také v absenci či redukci osob zajišťujících ruční zálivku.

Co se týče řešení závlahy, tak stejně jako na zahradách RD se používají k závlaze trávníků výsuvné postřikovače, k závlaze keřových ploch a výsadeb kapkovací potrubí a k závlaze solitérních stromů kořenová zónová závlaha. Používané prvky musí být odolnější proti zátěži či vandalismu, často bývají opatřeny protivandalními součástmi, používají se také uzamykatelné prvky.

/clanky/Zahrada_rozprašovací

Závlaha trávníků:

K závlaze menších či středně velkých členitějších trávníkových ploch se používají rozprašovací postřikovače Hunter PRS 30 nebo Hunter PRS 40, tyto postřikovače jsou vybaveny vestavěným regulátorem tlaku, který zaručuje konstantní výstupní tlak vody (2,1 resp. 2,7baru) na postřikovači během závlahového cyklu. Zaručuje tak konstantní dostřik postřikovače (0,6 – 8,8m) na všech větvích i rozlehlejšího systému.

Postřikovače Hunter PRS 30 se používají v kombinaci s rozprašovacími tryskami s dostřikem do 5,5 m. Postřikovače Hunter PRS 40 se používají v kombinaci s rotačními tryskami Hunter MP-ROTATOR, které z nich vytvářejí „rotační minipostřikovač“ a zaručují poloměr dostřiku až 10,4 m. Trysky Hunter MP-ROTATOR se stávají stále více populární, neboť disponují výbornou distribucí vody při její velmi malé spotřebě a současně mají velmi líbivý efekt postřiku. Více informacích naleznete na www.mprotator.cz.

K závlaze větších pravidelných ploch se používají rotační postřikovače Hunter SERIE „I“. Celá tato řada postřikovačů je přímo určena pro více zatěžované plochy, často se používá i na sportovních hřištích. Podle velikosti plochy, typu řešení či vydatnosti vodního zdroje se volí mezi postřikovači Hunter I-20 Ultra, I-25 Ultrači I-40 Ultra. Všechny tyto postřikovače jsou vybaveny výsečovou pamětí Quick Check Arc®, tzn., že při násilném přetočení výsuvníku postřikovače mimo stanovenou výseč se výsuvník automaticky vrátí do původní nastavené polohy a nedojde tak k nežádoucímu postřiku okolních ploch, aut nebo zdí. Jednotlivé typy těchto postřikovačů se od sebe odlišují počty trysek, možnostmi poloměrů dostřiku, výškou výsuvníku a také požadavky na tlak a průtok vody.

Všechny postřikovače na zavlažované ploše jsou k sekčnímu potrubí připojeny přes pružné přípojky SWING JOINT, které umožňují správné výškové usazení postřikovačů i dodatečně při změně výšky terénu. Pružné přípojky jsou dále opatřovány kloubovými protivandalními spojkami, které se skládají ze dvou kluzných částí a zamezí možnosti vyšroubování postřikovače na zavlažované ploše. Pokud by zloděj chtěl postřikovač odcizit, musel by odkopat prostor okolo něj a vyndat ho i se spojkou.

/clanky/Administrativní budova

Závlaha výsadeb, keřů a solitérních rostlin či stromů:

Obecně se tomuto typu závlahy, kdy soustředíme dávkování vody přímo ke konkrétní rostlině, keři či stromu v menším množství říká mikrozávlaha. Podrobnější informace o jejích druzích a použití naleznete v další kategorii mikrozávlaha a agro nebo zde.

Ovládání AZS v parcích:

Mozkem AZS je ovládací jednotka, která je kabely 24V (CYKY) připojena k elektromagnetickým ventilům a tím řídí celý závlahový systém. Oproti AZS na zahradách rodinných domů je ve větších parcích či na jiných veřejných plochách možné použití dekodérového řešení ovládání. Toto řešení se od klasického kabelového liší v tom, že v ploše je instalovaný pouze jeden dvoužilový kabel (CYKY 2,5mm2) a každý elektromagnetický ventil na něj připojený má svůj vlastní dekodér, který komunikuje s ovládací jednotkou a dokáže poznat, kdy je povel k otevření či uzavření určen právě jemu a jeho ventilu. Toto řešení už je o něco náročnější a vyžaduje bližší seznámení se s touto problematikou. Dekodérové řešení je samozřejmostí například pro AZS golfových hřišť.

Pokud se ale nejedná o závlahu rozsáhlejších ploch, pro ovládání se používají obdobné typy ovládacích jednotek Hunter jako pro AZS zahrad. Obvykle však jsou to jednotky s větším počtem sekcí a některými nadstavbovými funkcemi. Jedná se například o jednotky Hunter X-CORE, Hunter PRO-C, Hunter I-CORE, či Hunter ACC. Často se také jednotky doplňují o přídavné dálkové ovládání Hunter ROAM KIT, které umožňuje ovládání jednotky ze vzdálenosti až 300m.

V případech, kdy na řešené ploše není k dispozici přípojka elektrické energie 220V nebo není možná instalace kabelového vedení, je možné využití bateriových ovládacích jednotek Hunter NODE či Hunter XC Hybrid.

Samozřejmostí je doplnění ovládání systému o dešťové čidlo například Hunter RAIN CLICK či o nadřazený senzorový řídící systém Hunter SOLAR SYNC či Hunter ET SYSTEM. Tyto nadřazené řídící systémy dokážou samostatně vyhodnocovat několik ukazatelů počasí a následně přenastavovat délky závlahy ve vazbě na ně. Důležitým čidlem používaným v parcích může být také senzor průtoku Hunter FLOW CLICK, který dokáže rozpoznat příliš velký průtok vody v systému a tím odhalit například možnou poruchu a úniky vody.

Další odlišnosti AZS parků:

Nedílnou součástí AZS v parcích jsou samozřejmě elektromagnetické ventily. Používají se velmi podobné typy jako na zahradách RD a to ventily Hunter PGV, či Hunter ICV. Vzhledem k větším průtokům vody v systému se často používají elektromagnetické ventily větších dimenzí 6/4“ či 2“. Elektromagnetické ventily se vždy ukládají do zátěžových ventilových šachtic, které jsou pokud možno schované ve výsadbách, aby nebyly příliš vidět a nestávali se podnětem pro vandaly či zloděje.

Změna oproti zahradám je ve výběru rozvodného potrubí a jeho spojování. Celý AZS v parku obvykle pracuje při vyšších průtocích (nad 1,5 l/s) a tlacích vody (± 6 – 8 barů), z toho vyplývá, že dimenze potrubí bývá obvykle Ø 50, 63mm pro hlavní řady a Ø 32, 40mm pro sekční potrubí. Tlaková odolnost použitého PE potrubí je obvykle PN 10 na hlavních řadech a PN 7,5 na sekčním potrubí. Samozřejmě vše záleží na místních podmínkách a návrhu systému. Potrubí i s kabely je ukládáno v hloubce 300 – 400 mm pod povrchem, doporučujeme použití ochranných folií a chrániček. V případě větších dimenzí potrubí bývají pro spojování potrubí používány na místo mechanických spojek elektrotvarovky – potrubí se svařuje.

AZS bývá také obvykle doplněn o tlakový okruh vodovodních zásuvek v mosazném provedení. Mosazné rychlospojné ventily 1“ se umisťují do malých plastových šachtic VB LARGE a umožňují podle potřeby ruční závlahu zelených ploch v parku.

V neposlední řadě je samozřejmě také důležitá kvalita vody. Podle kvality vodního zdroje a celkového objemu závlahové vody se vybírá typ a množství filtrů. Většinou se vybírají filtry s automatickým proplachem F74CS nebo F76S, které snižují četnost čištění filtrů. Nezřídka se používají dva a více filtrů vedle sebe – tzv. filtrační stanice, dochází tak ke zvětšení filtrační plochy. Nezbytné je připojení filtrů na kanalizaci, aby špinavá voda z proplachu filtrů mohla přímo odcházet do kanalizační sítě. Někdy je také potřeba doplnění systému ještě o předfiltraci zdroje vody (vodoteče, vrtané studny). Může se jednat například o břehovou předfiltraci, sedimentaci či separátory písku Hydrocyklony.