IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Způsob závlahy Tisk

Nejčastější způsob automatické závlahy trávníkových ploch zahrad rodinných domů je závlaha postřikem pomocí výsuvných postřikovačů. Na zahradách se používají především postřikovače rozprašovací a rotační. Úderové postřikovače se na zahradách rodinných domů téměř nevyskytují, používají se především na sportovní plochy a agrozávlahu.

Rozprašovací postřikovače jsou vhodné na menší a členitější plochy. Tyto postřikovače zavlažují v celistvém vodním „vějíři“ v nastavené výseči v rozmezí 0° - 360°. Dostřik postřikovačů je od 0,6 do 5,5m při pracovním tlaku 2 – 2,5 baru. Nejpoužívanějšími rozprašovacími postřikovači na zahradách jsou postřikovače Hunter PS-ULTRA, PRO-SPRAY, PRS 30.

Na větší a pravidelnější plochy se hodí rotační postřikovače. Ty zavlažují jedním či více paprsky vody, které rotují kolem svislé osy spolu s postřikovačem. Dostřik postřikovačů je od 6 do 14m a pracovní tlak 3 – 4,8 baru dle daného typu postřikovače. Typickými rotačními postřikovači pro zahrádky jsou postřikovače Hunter PGJPGP ADJ, PGP-ULTRA a I-20 ULTRA.

/clanky/Zahrada_MP ROTATOR_1

Výhody rozprašovacích a rotačních postřikovačů jsou spojeny v rozprašovacím postřikovači s rotační hlavicí Hunter MP ROTATOR. Tento postřikovač zavlažuje jemnými paprsky, které rotují kolem svislé osy postřikovače v nastaveném úhlu. Dostřik trysek MP Rotator je od 2,6 do 10,7 m, proto jsou ideální volbou na přechody mezi malými a velkými plochami, kde už rozprašovací postřikovače nestačí. MP ROTATOR se dá zapojit na jednu sekci (zavlažuje společně) s rotačními postřikovači - má podobnou srážkovou výšku. Postřikovače s rotační hlavicí MP ROTATOR jsou, díky své nízké spotřebě vody, skvělé v případech průtokově slabého vodního zdroje. Díky jemným paprskům jsou oblíbené na travnatých plochách se solitérně stojícími stromy a keři a u svažitých pozemků. Lze si vybrat postřikovač s již instalovanou tryskou Hunter ECO ROTATOR či využít samostatný postřikovač speciálně určený pro použití s tryskou MP Rotator - Hunter PRS 40. Více informací naleznete na www.mprotator.cz.

Další způsob závlahy trávníkových ploch je pomocí podzemního kapkovacího potrubí. Tento způsob závlahy je velmi efektivní, voda se dostává přímo do kořenové zóny travního drnu a nedochází k výparu vody při závlaze. Podzemní kapkovací potrubí je také vhodné na závlahu úzkých pruhů trávníku, kde nelze instalovat postřikovače. Výhodou je maximální rovnoměrnost zálivky při nízké spotřebě vody. Další výhodou je, že závlaha může probíhat kdykoliv bez omezení provozu na zavlažované ploše.

Pro závlahu keřových či rostlinných výsadeb je nejčastěji používáno nadzemní kapkovací potrubí. Do výsadeb mohou být také použity různé druhy mikropostřikovačů a bodová mikrozávlaha.

Podrobnější informace o mikrozávlaze najdete v našem článku zde.

Jednou z nejdůležitějších částí závlahového systému je ovládací jednotka. Ta dává pokyn k otevření jednotlivých elektromagnetických ventilů, a vpouští tak vodu do systému. Na zahradách rodinných domů se setkáme nejčastěji s jednotkami s menší kapacitou do 12 sekcí, např. Hunter ELC, X-CORE, PC+ a PCC+. V případě, že neni možné se v místě závlahy připojit na elektrický zdroj energie, je možné použít hybridní či bateriové ovládací jednotky Hunter XCH a NODE 100. U závlahy menších zavlažovaných ploch trávníků nebo výsadeb rodinných domů lze využít ovládácích jednotek na kohoutek s kapacitou max. 1 - 4 sekce, které lze připojit přímo na zahradní kohoutek. Je možné také zvolit moderní bateriovou ovládací jednotku připojitelnou na vodovodní kohoutek s Bluetooth Hunter BTT.

Nejmodernějším způsobem řízení a monitorování automatického závlahového systému je v současné době použití wi-fi ovládacích jednotek Hunter se softwarem Hydrawise - kompletní informace na hydrawise.cloud . Tyto jednotky umožňují vzdálenou správu systému v PC, tabletu či chytrém telefonu, využívají on-line předpovědi počasí, zaznamenávají aktuální i dlouhodobé spotřeby vody, informují uživatele o jakýchkoli případných abnormalitách AZS a nabízejí mnoho dalších výhod - viz web hydrawise.cloud.

Ovládací jednotka na zahradách rodinných domů se vždy propojuje s dešťovým čidlem, které v případě deště přeruší závlahu. Náročnější uživatelé si mohou jednotku doplnit také o větrné čidlo, senzor průtoku nebo nadřazený řídící systém Hunter SOLAR SYNC, který automaticky upravuje délku závlahy podle naměřené denní evapotranspirace.

K otevírání a uzavírání přívodu vody do jednotlivých částí závlahového systému slouží elektromagnetické ventily. Nejpoužívanějším hlavním elektromagnetickým ventilem na zahradách je díky vyšší tlakové odolnosti ventil Hunter ICV a nejpoužívanějším sekčním ventilem Hunter PGV. Velikost a typ ventilů se odvíjí od průtoku a tlakové náročnosti systému. Vzhledem k tomu, že na zahradách jsou ve většině případů závlahové systémy s menšími průtoku, nejčastější dimenzí ventilů je 1“.

Automatický závlahový systém bývá běžně doplněn o možnost ruční závlahy - plastové rychlospojné ventily / vodní zásuvky. Jsou určeny pro systémy s maximálním provozním tlakem 3 – 4 bary. Ventily se umisťují dvěma způsoby: nad povrchem terénu nebo do plastové šachtice. Celý systém je trvale pod tlakem, proto je pro připojení vhodné použít polyethylenové potrubí v tlakové řadě PN 10 (resp. 12,5).

Na trubní rozvody automatického závlahového systému zahrad se používá polyethylenové potrubí v tlakové řadě PN 7,5, u více náročných systémů PN 10. Dimenze potrubí je nejčastěji 25, 32 a 40mm. Spojování potrubí se provádí pomocí mechanických tvarovek.

K propojení ovládací jednotky s elektromagnetickými ventily a čidly se používají kabely se zemní izolací CYKY, které jsou vedeny ve výkopu společně s potrubím. Kabely není nutné vést odděleně, jelikož ovládací systém pracuje s bezpečným napětím 24 V AC. Na zahradách rodinných domů se nejvíce používají kabely o průřezu vodičů 0,8 a 1,5 mm2, průřez se volí podle délky jednotlivých kabelů.