IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Způsob závlahy Tisk

Fotbal

Fotbalové trávníky jsou jedny z nejzatěžovanějších, a proto je automatický závlahový systém jejich nezbytnou součástí. Jsou zavlažovány pomocí výsuvných postřikovačů. Nejobvyklejším řešením je použití 16 postřikovačů umístěných po okraji hřiště a 8 postřikovačů do hrací plochy. Toto řešení umožňuje vysokou rovnoměrnost závlahy pro trávník s možností vysoké variability při zavlažování dílčích částí hřiště (např. zvlášť brankoviště, zvlášť rohy). Oblíbenými postřikovači pro fotbal jsou rotační postřikovače Hunter I-25 Ultra a Hunter I-40 Ultra, které se používají buď samostatně nebo v kombinaci.

Postřikovače Hunter I-40 Ultra jsou vybaveny hlavní tryskou a dvěmi vedlejšími rozprašovacími tryskami s menším dostřikem, čímž je zaručena vysoká rovnoměrnost závlahy. Dostřik postřikovačů se pohybuje kolem 20 m, v závislosti na volbě trysek, při pracovním tlaku 5,5 baru.

Rotační postřikovače Hunter I-25 Ultra mají dvě trysky, hlavní trysku a vedlejší rozprašovací trysku. Dostřik postřikovačů se pohybuje opět kolem 20 m, v závislosti na volbě trysek, při pracovním tlaku 5,5 baru.

Postřikovače jsou podle kapacity zdroje rozdělovány do sekcí, nejčastěji po dvou nebo po čtyřech. Uspořádání postřikovačů do sekcí umožňuje použít trysky stejných parametrů pro všechny postřikovače na ploše, bez rozdílů nastavených výsečí.

Na fotbalová hřiště se mohou alternativně použít i rotační postřikovače Hunter I-90. Tyto postřikovače mají poloměr dostřiku až 28 m, proto stačí umístit v hrací ploše pouze tři. Nevýhodou tohoto řešení je nižší rovnoměrnost zálivky, způsobená nedostatečným překrýváním dostřiků, a potřeba vyššího provozního tlaku. Varianta se dvěma kruhovými postřikovači se používá především při rekonstrukci starších hřišť, kde je již realizováno toto řešení, a kde zůstává zachován potrubní systém.

/clanky/Fotbalové hřiště

Trubní vedení u fotbalových hřišť je složené z hlavního rozvodu, který je zokruhován kolem celého hřiště a jednotlivých sekčních rozvodů, napojených na rozdělovače ve ventilových šachticích. Pro trubní rozvody bývá nejčastěji použito polyethylenové potrubí o dimenzi 40 - 63 mm v tlakové řadě PN 10 - 12,5 a polyethylenové potrubí o dimenzi 75, 90 mm v tlakové řadě PN 10 - 12,5. Potrubí je spojováno mechanickými spojkami PN 16 do průměru 63 mm a pomocí vysokopevnostních elektrotvarovek PN 16 nad průměr 63 mm.

Na fotbalových hřištích se používají elektromagnetické ventily Hunter PGV o velikosti 6/4“ a 2“, podle průtoku a tlakové náročnosti systému. Ventilové šachty jsou umístěny pod povrchem terénu mimo hrací plochu tak, že viditelné je pouze jejich víko. Šachty jsou umístěny mimo hrací plochu. Na fotbalových hřištích se nepočítá s hlavním elektromagnetickým ventilem, celý systém je trvale pod tlakem.

Pokud je počet sekcí menší než 15, je závlahový systém na fotbalových hřištích nejčastěji ovládán rozšiřitelnou ovládací jednotkou Hunter PRO-C pro 3 - 15 sekcí. U systému s větším počtem sekcí se používá jednotka jednotka Hunter I-CORE. K jednotce je vždy připojeno čidlo atmosférických srážek – Hunter MINI CLIK, Hunter RAIN CLIK nebo Hunter SOLAR SYNC, které při dosažení předem stanoveného úhrnu srážek celý systém zablokuje. K opětovnému spuštění dojde automaticky opět po odparu těchto srážek.

K propojení ovládací jednotky s elektromagnetickými ventily a čidlem se používají kabely se zemní izolací CYKY, které jsou vedeny ve výkopu společně s potrubím. Kabely není nutné vést odděleně, jelikož ovládací systém pracuje s bezpečným napětím 24 V AC. Na fotbalových hřištích se nejvíce používají kabely o průřezu vodičů 1,5 mm2, průřez se volí podle délky jednotlivých kabelů.

Alternativním řešením závlahy fotbalových hřišť, především pro menší fotbalové kluby, je závlaha pomocí vozíku REMO. Vozík REMO je ideálním řešením závlahy fotbalových hřišť pro kluby, které si nemohou pořídit automatický systém s postřikovači, ať už z finančních nebo provozních důvodů. Tento systém však není plně automatický a potřebuje obsluhu. Pohyb vozíku umožňuje vodou poháněný turbínový motor. Vozík popojíždí po vodícím laně na druhý konec zavlažované plochy, kde se po dojetí dojezdového kolíku sám zastaví. Přívod vody je zajištěn tlakovou hadicí, nejčastěji o velikosti 1“ nebo 5/4“. Vozík se standardně dodáván s úderovým postřikovačem RC 130, variantně může být použit i RC 170. Poloměr dostřiku se odvíjí od výběru trysky.

Tenis

Na tenisových kurtech se setkáváme s několika druhy povrchů, nejčastěji však s antukou. Antukový povrch vyžaduje neustálou údržbu, kam patří i pravidelné zvlhčování. Zvlhčování se provádí buď ručně hadicí nebo pomocí výsuvných postřikovačů.

U antukového povrchu je důležité, aby byl postřik aplikován v co nejkratší době, proto se s oblibou používají rotační postřikovače s označením HS – HIGH SPEED, které mají vysokou rychlost rotace. Toto označení mají postřikovače Hunter I-25 Ultra HS a Hunter I-40 Ultra HS. Dalším požadavkem na postřikovače je jejich vysoká odolnost proti agresivnímu antukovému prachu. Postřikovač musí být nainstalován tak, aby se minimalizovalo padání částic antuky mezi tělo a výsuvník postřikovače a nedocházelo tak k jeho poškození.

Pro trubní rozvody bývá nejčastěji použito polyethylenové potrubí o dimenzi 40 - 63 mm v tlakové řadě PN 7,5, které je spojováno mechanickými spojkami PN 16. U tlakově náročnějších systémů může být použito polyethylenové potrubí o dimenzi 40 - 90 mm v tlakové řadě PN 10 (resp.12,5). Toto potrubí s Φ 63 mm je spojováno pomocí vysokopevnostních elektrotvarovek PN 16.

Nejpoužívanějšími elektromagnetické ventily na tenisových kurtech jsou ventily Hunter PGV 6/4“. Velikost se může měnit podle průtoku a tlakové náročnosti systému. Ventilové šachty jsou umisťovány mimo hrací plochu.

Ovládání závlahy u tenisových kurtů bývá manuální a závlaha se spouští pouze v případě potřeby, např. před začátkem nové hry.

Další možností zvlhčování tenisových kurtů je využití rychlospojných ventilů – vodních zásuvek pro ruční kropení antuky hadicí. Rychlospojné ventily jsou určeny pro systémy s maximálním provozním tlakem 6 baru a umisťují se do plastové šachtice. Celý systém je trvale pod tlakem, proto je pro připojení vhodné použít polyethylenové potrubí v tlakové řadě PN 10 (resp. 12,5) spojovaného mechanickými tvarovkami.

Baseball, Softball

Softball a baseball se stávají stále více oblíbenými sporty i u nás. Buduje se velká řada nových hřišť a rekonstruují se hřiště starší. U těchto trávníků je kladen vysoký důraz na jejich kvalitu, proto jsou i zde budovány automatické závlahové systémy. Baseballová a softbalová hřiště mají ustálené tvary a rozměry, takže řešení závlahových systémů bývá podobné, ne-li stejné. Hřiště se skládá z dvou typů povrchů, z trávníku a z antuky. Antuka je ve většině případech zavlažována pomocí ryhlospojných ventilů, které umožňují ruční kropení hadicí. Trávníkové plochy jsou zavlažovány automaticky pomocí výsuvných rotačních postřikovačů. Na baseballová a softbalová hřiště se používají rotační postřikovače Hunter řady I, nejčastěji I-20 Ultra a I-25 Ultra.

/clanky/Softball, Baseball

Jízdárna
U jízdáren se pomocí závlahového systému snižuje prašnost pískové plochy. Způsob řešení závlahy se odvíjí podle konkrétních podmínek. Kvůli pískovému povrchu není vhodné použít výsuvné postřikovače zabudované v zemi. Nejčastěji se postřikovače umísťují přímo na hrazení okolo zavlažované plochy nebo je závlahový systém přichycen ke konstrukci střechy. Pokud není jiná možnost, postřikovače se mohou umístit pod povrch terénu v dostatečné vzdálenosti od jezdecké plochy. Avšak v tomto případě bude vždy hrozit nebezpečí zničení postřikovače koňmi. Nikdy však postřikovače neumisťujte přímo do jezdecké plochy. U jízdáren se nejčastěji používají rotační nebo úderové postřikovače s velkými dostřiky. Výběr se pak liší podle požadavků investora a podle požadovaného dostřiku. Celý systém je ve většině případů ovládán manuálně, buď přes ovládací jednotku nebo pomocí kulových ventilů.

/clanky/Parkur_venku /clanky/Parkur_uvnitř