IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Způsob závlahy Tisk

Pokud se může zdát, že automatický závlahový systém na zahradách rodinných domů je jakýsi nadstandard, tak závlaha golfových hřišť je v našich podmínkách naprostou nutností pro zajištění potřebné kvality trávníku pro kvalitní hru. Dá se říci, že kvalita AZS určuje kvalitu golfového hřiště.

Není tedy otázkou, zda golfové hřiště automatickým závlahovým systémem vybavit, ale spíše v jakém rozsahu bude AZS instalován. Mluvíme-li o AZS golfového hřiště, myslíme tím pouze závlahu trávníkových ploch. Okolní plochy či solitérní rostliny se většinou zavlažují ručně, neboť celý systém AZS je vždy doplněn o systém rychlospojných ventilů.

Jednotlivé trávníkové plochy golfového hřiště se od sebe liší a z toho vyplývá velmi odlišná potřeba závlahové vody. Zavlažujeme tedy podle důležitosti: golfová jamkoviště (green), odpaliště (tee), dráhy (fairway), cvičné plochy (akademie), odpaliště cvičné louky (driving range), okolí jamkovišť, okolí odpališť a někdy také přechodové zóny odpaliště – dráha.

/clanky/golf/Golf_2 /clanky/golf/Golf_1

Existují dvě základní koncepční řešení automatického závlahového systému na golfových hřištích. Ekonomické řešení BLOCK a komfortní řešení SINGLE. Řešeni BLOCK znamená, že postřikovače jsou zapojeny do sekcí a pracují ve stejném režimu. Toto řešení se používá více u rovinatých ploch se stejnými mikroklimatickými podmínkami (podobné podloží, povrch, zastínění apod.). Naopak řešení SINGLE znamená, že postřikovače jsou zapojeny samostatně. Každý postřikovač tak může mít rozdílnou dobu závlahy. Tato druhá varianta řešení se používá u ploch s odlišnými místními podmínkami a s nárokem na flexibilní závlahu v různých místech zavlažované plochy, což přináší vyšší komfort provozu, ale také více sekcí a vyšší investiční náklady. Toto řešení je ale variabilnější. Často se setkáváme s kombinací obou řešení, kdy některé plochy golfového hřiště jsou zavlažovány systémem BLOCK a některé systémem SINGLE.

/clanky/golf/Golf_4 /clanky/golf/Golf_5

Zavlažované plochy a jejich řešení:

Jamkoviště – Greeny
Greeny patří z hlediska závlah k nejcitlivějším plochám s ohledem na vysokou propustnost konstrukce greenu, výšku sečení a důležitost z hlediska hry. Většina golfových hřišť je kvalitativně hodnocena hráči právě podle kvality greenu. Potřeba vody na greenech je nejvyšší ze všech zavlažovaných ploch na hřišti. Většinou se počítá s množstvím vody 5 – 7 mm/m2/den (35 – 50 mm/m2/týden).

Závlaha greenů řešením BLOCK:
Postřikovače jsou zapojeny do sekce (bloku, skupiny), přičemž najednou je v provozu 3 až 5 postřikovačů podle velikosti greenu. Ovládány jsou jedním ventilem a pracují ve stejném režimu. Průměrný dostřik postřikovačů se uvažuje v rozmezí 15 – 22 m (u extrémně velkých greenů až 28 m) při pracovním tlaku 4,5 – 6,0 barů. Nejčastěji používané postřikovače Hunter v této variantě jsou: I-25 Ultra, I-40 Ultra, G70/75 a I-90.

Postřikovače jsou umístěné vně greenu, mimo osu hry, mají nastaveny přibližně stejné výseče a místo s jamkou je vždy uprostřed tam, kde se postřikovače překrývají, a kde je nejvíce vody.

/clanky/golf/Golf_6

Závlaha okolí greenů:
Určitým nadstandardem může být zavlažování okolí greenů. Týká se hlavně hřišť „vyšší třídy“ nebo lokalit s vyšší průměrnou teplotou a nižším srážkovým úhrnem. Tyto plochy se většinou zavlažují systémem BLOCK. Variant závlahy může být několik. První možností je nastavení greenových postřikovačů na téměř celý kruh a zavlažovat tak green i jeho okolí současně. Problémem je zbytečně velký poloměr dostřiku a velká spotřeba vody. Častěji se tedy okolí greenu zavlažuje samostatnou sekcí „menších“ postřikovačů s poloměrem dostřiku v rozmezí 8 – 12 m podle velikosti greenu a jeho okolí. Nejčastěji používané postřikovače jsou Hunter I-20 Ultra nebo PRS 40.

/clanky/golf/Golf_7

Závlaha greenů řešením SINGLE:
Jak již bylo řečeno výše, postřikovače v tomto řešení jsou zapojeny samostatně, přičemž najednou může být (i nemusí) v provozu jeden i více postřikovačů podle nastaveného programu s ohledem na místní podmínky (svažitost, stín, podklad apod.). Velkou výhodou je, že můžeme volit pro každý postřikovač jinou dobu závlahy. Přizpůsobíme tak režim závlahy mikroklimatickým podmínkám na greenu a zajistíme tak maximálně homogenní povrch greenu. Postřikovače v tomto řešení mohou mít větší dostřik a hodí se tedy na větší greeny. Průměrný dostřik postřikovačů se uvažuje v rozmezí 19 – 28 m. Postřikovače jsou vybaveny vlastním elektromagnetickým ventilem a nejčastěji se používají golfové postřikovače Hunter G870E/G875E, G880E/G885E a G990E/G995E. Umístění a počet postřikovačů je většinou velmi podobné jako u varianty BLOCK.

/clanky/golf/Golf_8 /clanky/golf/Golf_9

/clanky/golf/Golf_10

Odpaliště – Tees
Odpaliště jsou dalším důležitým herním prvkem hřiště. Také na této ploše je prioritou zejména rovnoměrné pokrytí plochy odpaliště. Okolí jsou většinou zavlažovány přestřikem. Závlaha na odpališti je důležitá zejména proto, aby se dosáhlo maximální odolnosti povrchu proti poškození a současně vysoké schopnosti regenerace. Většinou se počítá s potřebným množstvím vody pro odpaliště 3 -5 mm/m2/den (21 - 35 mm/m2/týden).

Závlaha odpališť řešením BLOCK
Toto řešení je na odpalištích nejčastější. Postřikovače jsou opět zapojeny do sekce (bloku, skupiny), přičemž najednou je v provozu 4 – 10 postřikovačů, podle velikosti odpališť. Průměrný dostřik postřikovačů je většinou 10 – 15 m při pracovním tlaku 4,0 – 4,5 baru. Nejčastěji používané postřikovače Hunter v této variantě jsou: I-20 Ultra, I-25 Ultra, I-40 Ultra a G 70/75B. Vzdálenost postřikovačů by neměla přesáhnout poloměr dostřiku. Postřikovače pracují při menším tlaku, proto je vždy sekční elektromagnetický ventil vybaven regulátorem tlaku ACCU-SYNC.

/clanky/golf/Golf_11

/clanky/golf/Golf_12

Závlaha odpališť řešením SINGLE
Trendem poslední doby jsou čím dál tím větší plochy odpališť. Svou velikostí se blíží plochám greenů a je tedy možné a žádoucí je zavlažovat i řešením SINGLE, kde jsou opět postřikovače zapojeny samostatně a podle nastaveného programu může být v provozu jeden i více. V tomto řešení se průměrný poloměr dostřiku uvažuje v rozmezí 19 – 28 m. Nejčastěji používanými postřikovači Hunter jsou opět G870E/G875E, G880E/G885E a G990E/G995E.

Dráhy – Fairways
Automatická závlaha golfových drah nebyla u nás vždy standardem a to hlavně z důvodů narůstajících investičních nákladů, vyšších nároků na kapacitu zdroje vody, výkon čerpací stanice, dimenze trubních rozvodů, kapacitu ovládací jednotky atd. S narůstajícími nároky na vyšší kvalitu hry se zvyšuje úroveň stávajících i nově budovaných golfových hřišť. K tomu neodmyslitelně patří také kompletní automatická závlaha golfových drah. Potřebné množství vody na golfové dráze se počítá 2 – 3 mm/m2/den (15 – 20 mm/m2/týden).

Podle šířky a členitosti dráhy mohou být postřikovače umístěny v jednořadém či dvouřadém systému s možností rozšíření v místech dopadových zón. Při rozmisťování postřikovačů se snažíme o stoprocentní pokrytí golfové dráhy, v místech dopadových zón a v blízkosti vstupu na green množství stříkajících postřikovačů ještě rozšiřujeme. Naopak není žádoucí velký přestřik mimo dráhu, neboť se snižuje efektivita využití zdroje vody a zvyšují se provozní náklady.

Závlaha drah řešením BLOCK
Opět se jedná o zapojení více postřikovačů do sekcí s jedním elektromagnetickým ventilem. V provozu je najednou 2 – 5 postřikovačů podle šířky dráhy a velikosti sekce. Průměrný dostřik postřikovačů se uvažuje v rozmezí 15 – 25 m při pracovním tlaku 5,5 – 6,5 baru. Nejčastěji používanými postřikovači Hunter v této variantě jsou G70/75B, G870/G875 a G80B/G85B.

Závlaha drah řešením SINGLE
Samostatně zapojené postřikovače s vlastním elektromagnetickým ventilem nabízejí vysoký komfort závlahy. Postřikovače mohou být v provozu každý zvlášť nebo několik dohromady podle místních podmínek s ohledem na svažitost, stín, podklad apod. Průměrný dostřik postřikovačů se uvažuje v rozmezí 19 – 28 m při pracovním tlaku 5,5 – 7,0 barů. Nejčastěji používanými postřikovači Hunter v této variantě jsou G870E/G875E, G880E a G990E/995E.

/clanky/golf/Golf_14

/clanky/golf/Golf_15

Všechny varianty závlahy lze v rámci jednoho systému libovolně kombinovat. Důležitým doplňkem je systém rychlospojných ventilů pro doplňkovou závlahu a na zazimování systému.

Ovládání AZS golfových hřišť:

Mozkem každého AZS je ovládací jednotka, která je kabely 24V (CYKY) připojena k elektromagnetickým ventilům a tím řídí celý závlahový systém. AZS golfových hřišť není vyjímkou. Vzhledem k velkým vzdálenostem a velkému množství elektromagnetických ventilů se na naprosté většině golfových hřišť používá dekodérové řešení ovládání. Toto řešení se od klasického kabelového liší tím, že v ploše je instalovaný pouze jeden dvoužilový kabel (CYKY 2,5mm2) a každý elektromagnetický ventil či jejich malá skupina na něj připojená má svůj vlastní dekodér, který komunikuje s ovládací jednotkou a dokáže poznat, kdy je povel k otevření či uzavření určen právě jemu a jeho ventilům. Dekodéry jsou v ploše umístěny ve ventilových šachticích společně s ventily nebo přímo v boxu, který je součástí postřikovače typu TTS.

Nejčastěji používanými jednotkami pro ovládání AZS golfových hřišť jsou jednotky Hunter ACC–DECODER s kapacitou až 99 sekcí. Často se setkáme s tím, že jednotek je na hřišti několik. Ovládací jednotka bývá doplněna o přídavné dálkové ovládání, které umožňuje ovládání systému ze vzdálenosti až 2 000 m.

Samozřejmostí je doplnění ovládacího systému o dešťové čidlo například Hunter RAIN CLICK, čidlo větru Hunter WIND CLICK a velmi často také o automatický systém kontroly průtoku Hunter FLOW CLICK. Měření a kontrola průtoku jsou na tak velkých systémech jako jsou golfová hřiště nutností. Součástí vybavení čerpací stanice je vodoměr pro odečítání celkového množství vody sezóně spotřebované. Na hlavním řadu jsou poté osazeny senzory průtoku, které při nárůstu průtoku v potrubí nad obvyklou hodnotu zablokují provoz systému. Odhalí se tím například možné porušení potrubí a úniky vody.